Ceník

Ceny jsou stanoveny individuálně především podle množství a rozmanitosti dokladů.

V cenách účetnictví je samozřejmě zahrnuto vedení všech účetních knih a další evidence tak, jak je stanoveno v zákoně o účetnictví § 13-16.

 Ceny jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran.

 Rekonstrukce daňové evidence a účetnictví Cena bude stanovena individuálně podle počtu položek a celkové náročnosti / rozsahu rekonstrukce. Pro orientaci je možné vycházet z dvojnásobku běžných, výše uvedených sazeb.

Zpracování daní

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

2000 Kč

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

3000 Kč

Přiznání k DPH

500 Kč

Přiznání k silniční dani

300 Kč

Přiznání k dani z nemovitosti

1500 Kč

Přiznání k dani z převodu z nemovitosti

1500 Kč

Přiznání k dani darovací (Od roku 2014 neupravuje daň dědickou a daň darovací zvláštní zákon. Předměty těchto daní jsou nově implementovány do zákona o daních z příjmů. 

1500 Kč

Přiznání k dani dědické

1500 Kč

Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti

1 000 Kč

Daňová evidence

Do 50 řádek v deníku za měsíc

1 000 Kč

Nad 50 řádek v deníku

15 Kč/řádek

Účetnictví

Do 50 řádek v deníku

2 000 Kč

Nad 50 řádek v deníku

20 Kč/řádek

Roční uzávěrka, vč. výkazů

2 500 Kč

Mzdová a personální agenda

Zpracování měsíční mzdy do 10 zaměstnanců

220 Kč/zam.

Zpracování měsíční mzdy nad 10 zaměstnanců

200 Kč/zam.

Potvrzení pro zaměstnance, úřady, odbory

80 Kč/kus

Ostatní služby

Zastupování na úřadech a při kontrolách

400 Kč/hodina

Konzultace a poradenství

400 Kč/hodina