2020

LEDEN

9. ledna

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20. ledna

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. ledna

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. ledna

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27. ledna

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

31. ledna

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2019 (formulář k přiznání k dani silniční)

daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

ÚNOR

10. února

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17. února

daň z příjmů

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. února

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. února

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25. února

spotřební daň

daňové přiznání za leden 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za leden 2020

kontrolní hlášení za leden 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

BŘEZEN

2. března

daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020

11. března

spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16. března

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

20. března

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

25. března

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za únor 2020

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za únor 2020

kontrolní hlášení za únor 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

26. března

spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31. března

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

DUBEN

1. dubna

daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

9. dubna

spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. dubna

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

20. dubna

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. dubna

spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

27. dubna

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

spotřební daň

daňové přiznání za březen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

30. dubna

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

11. května

spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20. května

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. května

spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za duben 2020

kontrolní hlášení za duben 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

ČERVEN

1. června

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

9. června

spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. června

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

22. června

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. června

spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. června

spotřební daň

daňové přiznání za květen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za květen 2020

kontrolní hlášení za květen 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

30. června

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

Oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

1. července

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10. července

spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. července

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

20. července

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

27. července

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

30. července

energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31. července

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

SRPEN

10. srpna

spotřební daň

splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20. srpna

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. srpna

spotřební daň

splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. srpna

spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za červenec 2020

kontrolní hlášení za červenec 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

31. srpen

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

9. září

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

21. září

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. září

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. září

spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za srpen 2020

kontrolní hlášení za srpen 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

30. září

daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN

12. října

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. října

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

20. října

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. října

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

30. října

energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31. října

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

2. listopadu

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020

9. listopadu

spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20. listopadu

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. listopadu

spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. listopadu

spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za říjen 2020

kontrolní hlášení za říjen 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

30. listopadu

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

10. prosince

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosince

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

21. prosince

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

28. prosince

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

souhrnné hlášení za listopad 2020

kontrolní hlášení za listopad 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

31. prosince

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020