Leden 2018

·         2. ledna 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

·         9. ledna 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební dan z lihu)

·         20. ledna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

·         22. ledna 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         24. ledna 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

·         25. ledna 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za prosinec 2017

·         25. ledna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

·         25. ledna 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

·         25. ledna 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

·         25. ledna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

·         25. ledna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

·         25. ledna 2018 - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

·         31. ledna 2018 - Daň z nemovitých věcí: Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

·         31. ledna 2018 - Biopaliva: Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

·         31. ledna 2018 - Daň silniční: Daňové přiznání a daň za rok 2017

·         31. ledna 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Únor 2018

·         9. února 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

·         15. února 2018 - Daň z příjmů: Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017

·         15. února 2018 - Daň z příjmů: Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

·         20. února 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         26. února 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

·         26. února 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

·         26. února 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

·         26. února 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018

·         26. února 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za leden 2018

·         26. února 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za leden 2018

·         26. února 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za leden 2018

·         28. února 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

Březen 2018

·         1. března 2018 - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

·         1. března 2018 - Odvod z loterií a jiných podobných her: Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017

·         12. března 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         15. března 2018 - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň

·         20. března 2018 - Daň z příjmů: Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

·         20. března 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         26. března 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za únor 2018

·         26. března 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

·         26. března 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

·         26. března 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018

·         26. března 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za únor 2018

·         26. března 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za únor 2018

·         27. března 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

Duben 2018

·         3. dubna 2018 - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017

·         3. dubna 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

·         3. dubna 2018 - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

·         9. dubna 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         16. dubna 2018 - Daň silniční: Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

·         20. dubna 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         20. dubna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

·         24. dubna 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         25. dubna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

·         25. dubna 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za březen 2018

·         25. dubna 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018

·         25. dubna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

·         25. dubna 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

·         25. dubna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018

·         25. dubna 2018 - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

·         30. dubna 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

·         30. dubna 2018 - : Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

Květen 2018

·         10. května 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         21. května 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         25. května 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

·         25. května 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za duben 2018

·         25. května 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

·         25. května 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018

·         25. května 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za duben 2018

·         25. května 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za duben 2018

·         25. května 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         31. května 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

·         31. května 2018 - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

·         31. května 2018 - Daň z nemovitých věcí: Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Červen 2018

·         11. června 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         15. června 2018 - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

·         20. června 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         25. června 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

·         25. června 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za květen 2018

·         25. června 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za květen 2018

·         25. června 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         25. června 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

·         25. června 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018

·         25. června 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za květen 2018

Červenec 2018

·         2. července 2018 - Oznámení CRS (GATCA): Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

·         2. července 2018 - Oznámení FATCA: Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

·         2. července 2018 - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

·         2. července 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018

·         10. července 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         16. července 2018 - Daň silniční: Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

·         20. července 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

·         20. července 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         25. července 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za červen 2018

·         25. července 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018

·         25. července 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)

·         25. července 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018

·         25. července 2018 - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018

·         25. července 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

·         25. července 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         25. července 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

·         30. července 2018 - : Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

·         31. července 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

Srpen 2018

·         9. srpna 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         20. srpna 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         24. srpna 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         27. srpna 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za červenec 2018

·         27. srpna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za červenec 2018

·         27. srpna 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

·         27. srpna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za červenec 2018

·         27. srpna 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018

·         27. srpna 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)

·         31. srpna 2018 - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

·         31. srpna 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

Září 2018

·         10. září 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         17. září 2018 - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň

·         20. září 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         25. září 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         25. září 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za srpen 2018

·         25. září 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018

·         25. září 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za srpen 2018

·         25. září 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

·         25. září 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za srpen 2018

·         25. září 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

·         30. září 2018 - Daň z přidané hodnoty: Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Říjen 2018

·         1. října 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

·         10. října 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         15. října 2018 - Daň silniční: Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

·         20. října 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

·         22. října 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         25. října 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         25. října 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

·         25. října 2018 - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

·         25. října 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

·         25. října 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018

·         25. října 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

·         25. října 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za září 2018

·         25. října 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

·         30. října 2018 - : Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

·         31. října 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

·         31. října 2018 - Daň z přidané hodnoty: Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Listopad 2018

·         9. listopadu 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         20. listopadu 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         26. listopadu 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018

·         26. listopadu 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

·         26. listopadu 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za říjen 2018

·         26. listopadu 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za říjen 2018

·         26. listopadu 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za říjen 2018

·         26. listopadu 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         26. listopadu 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

·         30. listopadu 2018 - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

·         30. listopadu 2018 - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec 2018

·         10. prosince 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·         17. prosince 2018 - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

·         17. prosince 2018 - Daň silniční: Záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

·         20. prosince 2018 - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·         27. prosince 2018 - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

·         27. prosince 2018 - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·         27. prosince 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání za listopad 2018

·         27. prosince 2018 - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za listopad 2018

·         27. prosince 2018 - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

·         27. prosince 2018 - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za listopad 2018

·         27. prosince 2018 - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018

·         31. prosince 2018 - Daň z příjmů:Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018